Paginakaart menu

Het paginakaart menu wordt gebruikt om verschillende onderwerpen onder de aandacht te brengen. Het item dient ook als extra navigatie naar specifieke onderwerpen. Er worden steeds 3 kaarten naast elkaar getoond.

Hoe gebruik je dit component?

In het paginakaart menu koppel je de pagina's op je website aan het menu. Je kunt kiezen om zelf pagina's te selecteren of je kunt automatisch alle onderliggende pagina's in kaarten presenteren.

Let op: dit menu neemt de titel, beschrijving en foto op uit de pagina-instellingen van je pagina over. Je kunt die niet in het paginakaart menu zelf toevoegen.