Follow-up locatie

Dit element gebruik je om adres en openingstijden van een locatie te tonen in een follow-up. Dit is bijvoorbeeld handig als de gemeente bepaalde diensten heeft uitbesteed aan een andere organisatie, waar je bezoekers naartoe wilt sturen. Denk aan de welzijnsorganisatie of de afvalinzamelaar. 

Hoe gebruik ik dit component?

Je moet eerst de locatie aanmaken in de 'map 'Locaties'. Als je de locatie hebt aangemaakt in de map, kun je deze koppelen aan de follow-up. 

Kies de openingstijden van de locatie en vul de adresgegevens in.